Reciklažom čuvamo životnu sredinu.

Baterije su sastavni deo naše svakodnevnice, ali mnogi nisu svesni koliko su one zapravo štetne za okolinu kada se odbace na pogrešan način. Hemikalije poput olova, kadmijuma i žive koje se nalaze u baterijama mogu kontaminirati tlo i vodu, ugrožavajući životinje i ljude. Reciklaža baterija omogućava nam da smanjimo ovaj negativan uticaj i iskoristimo dragocene metale iz njih za novu proizvodnju.

Bezbedno upravljanje baterijskim otpadom, za čistiju životnu sredinu.